Toteuttamamme 11. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) on käynnistynyt

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) ja Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) ovat yhdistyneet Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnoksi Opetushallituksen päätöksellä OPH-1224-2018 vuoden 2019 alusta lähtien.