Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/14)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/16)

Rekisterinpitäjä

Tutor Academy
Biokatu 12
33520 Tampere
050 3828 898

Rekisteriasiat

Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin: info@tutoracademy.fi

Rekisterin nimi

Tutor Academyn markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, palvelujen myynti ja markkinointi, uusien asiakassuhteiden luominen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Tutor Academyn palvelutarjontaan liittyviin tarkoituksiin sekä Tutor Academyn suoramarkkinoinnin suuntaaminen viestimien ja palvelimien kautta.

Rekisterin tietoja käytetään vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen sekä tarvittaessa rekisterinpitäjän toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin. Suoramarkkinointia saa mainittujen lakien sekä tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella toteuttaa yhteisölle ja sen edustajalle, ellei tämä ole sitä erikseen kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö

Y-tunnus
Yhtiön nimi
Yhtiön edustajan nimi
Sähköpostiosoite yhtiölle tai yhtiön edustajalle

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa rekisterissä sekä pyytää tietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista.

Tallennettavien tietojen määrä on vähäistä, minkä vuoksi Tutor Academy ei nimeä asetuksen mukaista erillistä tietosuojavaltuutettua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot koostetaan Tutor Academyn asiakasrekisteristä, rekisteröidyltä itseltään, yleisesti saatavilla olevista maksullisista rekistereistä sekä julkisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä.

Rekisteritietojen luovuttaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjä koskevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Työntekijöille annetaan käyttöoikeudet rekisterin tietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, joilla myös väärinkäyttöyritysten torjunta toteutetaan.