Seuraava valmennus starttaa Forssassa syksyllä 2019 yhteistyössä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Kenelle Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus on tarkoitettu?

Koulutusohjelma on tarkoitettu pk-yritysten johtajille ja omistajayrittäjille, jotka haluavat menestyä paremmin liiketoiminnassaan ja kasvattaa yrityksensä arvoa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujien kokonaisvaltainen kehittyminen yritysjohtajina. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa asiat, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat saavuttamaan menestystä liiketoiminnassa. Lisäksi osallistujien talousosaaminen ja taidot yritysjohtajana kasvavat, mikä lisää kykyä reagoida toimialalla ja taloudessa tapahtuviin muutoksiin sekä parantaa kasvun ja kannattavuuden edellytyksiä.

Tutor Academyn valmennuksiin on osallistunut jo n. 300 yrittäjää ja yritysjohtajaa. Koulutusohjelmat toteutetaan yhteistyössä aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus sopii sinulle, joka haluat:

 • Päivittää perustietoja yritysjohtamisesta
 • Parantaa omaa liikkeenjohdon osaamista
 • Saada uusia tuulia asiantuntijatyöhösi

Koulutuksen hyötyjä:

 • Kehityt yritysjohtajana ja opit muiden kokemuksista
 • Yrityksesi arvo kasvaa
 • Yrityksesi myynti kasvaa ja asiakastyytyväisyys paranee
 • Yrityksesi kannattavuus paranee
 • Yrityksesi tehokkuus paranee ja opit uusia toimintatapoja
 • Suoritat yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
 • Parannat valmiuttasi vastata muuttuvien markkinoiden ja talouden haasteisiin

Kouluttajilla on pitkä kokemus yrittäjyydestä, yritysjohtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä sekä kouluttamisesta ja valmentamisesta. Toimintamme perustuu yhdistelmään omakohtaista yrittäjyyttä ja akateemista osaamista.

Valmennuksen teemat ja ajankohdat

Tutor Academy vastaa tutkintokoulutuksesta, joka antaa valmiuksia mm. strategiatyön kehittämiseen, oman johtajuuden kehittämiseen ja kehittämistyön johtamiseen. Päivien sisällöt, opetusmenetelmät ja työkalut kytketään tutkinnon perusteisiin. Tutor Academy vastaa työssä oppimisen ohjaamisesta ja arvioinnista. Oppimisen ohjaukseen kuuluu työpaikkakäyntejä sekä pienryhmätapaamisia.

Johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusteemat:

 1. Strategia
 2. Liiketoiminnan kehityssuunnitelma
 3. Yrityksen johtaminen
 4. Työyhteisön johtaminen ja osaamisen kehittäminen
 5. Asiakkuuksien & verkostojen kehittäminen
 6. Prosessit ja tuotanto
 7. Talous (ulkoinen)
 8. Talous (sisäinen
 9. Rahoitus
 10. Liiketoiminnan kehittäminen

Oppisopimuskoulutuksessa oppimisympäristönä on oma yritys, jonka toimintaan henkilökohtainen kehittyminen kytketään. Koulutus sisältää kymmenen yhteistä lähipäivää sekä jokaisen osallistujan henkilökohtaista kehittymistä ja yrityksen toimintaa tukevat ohjaustapaamiset. Koulutuksen aikana suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Kouluttajat ja mentorointi

Yrityskohtainen mentorointi on kustannustehokas tapa nostaa yrityksen suorituskykyä ja kehittää yrityksen liiketoimintoja. Henkilökohtainen ohjaus varmistaa koulutuksen tehon ja käsiteltyjen asioiden käyttöönoton.

Kouluttajat ovat tutkintoa suorittavien käytettävissä erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä ohjaustarpeissa koulutuksen aikana. Koulutettaville nimetään henkilökohtainen mentori, jonka avulla huolehditaan siitä, että jokainen tutkinnon suorittaja saa valmiudet tutkinnon molempien osien suorittamiseen. Koulutettavien työpaikalla tapahtunut oppiminen arvioidaan kirjallisin arvioin. Kouluttajien taustan ansiosta on helppoa muodostaa toimiva yhteys yrittäjiin ja yritysjohtoon ja luoda kiinnostus vaikeidenkin käsitteiden oppimiseen.

Ota yhteyttä

Johanna Kekki
johanna.kekki@tutoracademy.fi, 044 5770 520

Vierailijaluennoitsijan ja tutkinnon suorittaneiden mietteitä:

Saamamme palautteet yrittäjien oppisopimuskoulutuksista:

Koulutuksen kokonaiskeskiarvo 4,4 asteikolla 1-5.
Kouluttajien asianhallinnan ja osaamisen keskiarvo 4,7 asteikolla 1-5.

Sanallisia palautteita:

“Todella hyvää koulutusta, sopii käytäntöön kuin nenä päähän.”

“Muun muassa pienryhmätyöskentely projektin starttaamiseksi oli hyvä, sai uusia ajatuksia.”

“Harjoitukset ovat aina hyviä ja joutuvat pakottamaan miettimään enemmän asioita. Kiitos!”

“Taas tuli ideoita ja asiaa, jotka täytyy omassa yrityksessä hyödyntää.”

“Hyvä koulutus kaiken kaikkiaan – voin suositella!”

“Päivä oli hyvä ja hyödyllinen.”

“Intohimo aiheeseen välittyi. Hyvin pysyin kärryillä alusta loppuun. Esimerkkiyritykset hyviä.”