Tutor Academy on kotimainen koulutusyritys, joka haastaa asiakkaansa kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Taustallamme on vahva, kokemukseen perustuva ammattitaito ja osaaminen. Meillä on pitkä kokemus yrittäjyydestä, yritysjohtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä sekä kouluttamisesta ja valmentamisesta.

Suhtaudumme kaikkiin koulutettaviimme yksilöllisesti. Asiakkaidemme tavoitteena on vahvistaa johtamistaitojaan ja päivittää tietojaan liiketoiminnan johtamisesta.

Kasvata yrityksesi arvoa ja menesty yrittäjänä!

Haku Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto -koulutukseen on alkanut!
Ilmoittaudu mukaan: johanna.kekki@tutoracademy.fi

Perusperiaatteet

Henkilökohtaistettu ja organisaatiokohtaistettu toimintaote.

Kaiken opitun soveltaminen käytännön työhön.

Koulutuksen saumaton kytkeminen yrityksen strategiaan ja tuloksentekoon.

Asiakokonaisuuksien korostaminen kouluttajien omakohtaisen yrittäjyyden ja kokemusten kautta.

Vierailijaluennoitsijan ja tutkinnon suorittaneiden mietteitä:

Ota yhteyttä

Johanna Kekki
KTM, NTM, vastuukouluttaja
+358 44 577 0520

Pekka Sillanaukee
FT, dos
+358 40 833 1313